طراحی بنر گرافیکی شماره ۱۲۰۶

آیتم های سفارش : بنر گرافیکی

سفارش دهنده : پیج اینستاگرامی معرفی پزشکان زیبایی

نوع سفارش : درخواستی کارفرما

زمان تحویل : ۶ ساعت

نظر کارفرما : برای درج مشخصات پزشکان در پیج اینستاگراممون نیازمند طراحی یک قالب ساده برای پست ها بودیم که به کمک زرین پست به طرحی که میخواستیم رسیدیم و رضایت پزشک مورد نظر هم جلب شد از تیم حرفه ای زرین پست سپاسگزارم.

نمونه کارهای مرتبط :

فهرست