طراحی بنر گرافیکی شماره ۱۲۰۹

آیتم های سفارش : بنر گرافیکی

سفارش دهنده : پیج اینستاگرامی ماهی جنوب

نوع سفارش : درخواستی کارفرما

زمان تحویل : ۳ ساعت

نظر کارفرما : برای معرفی سایت ماهی جنوب در اینستاگرام نیاز به یک بنرگرافیکی داشتیم که زرین پست این کار را به خوبی برای ما انجام داد.

نمونه کارهای مرتبط :

فهرست