تعرفه های معرفی مشاغل

  • بسته مورد نظرتان را متناسب با مدت زمان آگهی انتخاب کنید.
  • (محتوای آگهی) را جهت بررسی های لازم به کارشناس مربوطه از طریق آیکون support موجود در سمت راست نمایشگر خود و یا از طریق تلگرام ارسال کنید.
  • پس از تایید کارشناس و هماهنگی با رسانه های مربوطه می توانید پرداخت را انجام دهید.
  • نکته: مواردی که باید برای کارشناس مربوطه ارسال کنید را از اینجا مشاهده کنید.
  • نکته: انتشار آگهی در بیشتر مواقع حداقل ۴۸ ساعت زمان خواهد برد.
فهرست