تبلیغات در سروش

  • کانال مورد نظر را انتخاب کنید. (پیشنهاد میشود حداقل ۲ کانال باشد)
  • (محتوای آگهی) را جهت بررسی های لازم به کارشناس امور تبلیغات از طریق آیکون support موجود در سمت راست نمایشگر خود و یا از طریق تلگرام ارسال کنید.
  • پس از تایید کارشناس می توانید پرداخت را انجام دهید.
  • نکته: تبلیغات در این کانال ها بصورت ۲۴ ساعته درج میشود و پس از گذشت آن زمان حذف خواهد شد.

آخرین خبر Official

۲۶۰k عضو

۳۰۰٫۰۰۰ تومان

خبرفوریOfficial

۲۵۶k عضو

۲۲۰٫۰۰۰ تومان

خبرگزاری فارس

۱۴۶k عضو

۱۲۰٫۰۰۰ تومان

گیزمیز Official

۱۴۲k عضو

۷۰٫۰۰۰ تومان

drsalaam

دکترسلام

۱۳۸k عضو

۱۲۰٫۰۰۰ تومان

گزارش ورزشی

۱۳۱k عضو

۱۲۰٫۰۰۰ تومان

rajanews

رجانيوز

۳۳k عضو

۵۰٫۰۰۰ تومان

فهرست